CALENDARUL INSCRIERII IN INVATAMANTUL PRIMAR PENTRU ANUL SCOLAR 2017 – 2018

22.02.2017 – Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de scolarizare propus,  respectiv  numarul de clase pregatitoare alocate, la fiecare unitate de  invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar.

Afisarea, la sediul fiecarei unitati de invatamant si pe site-ul acesteia, daca exista, sau pe site-ul inspectoratului scolar, pentru unitatile de  invatamant care nu au site propriu, a informatiilor care permit parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii, cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de invatamant in cadrul unei gradinite aflate in structura scolii sau in consortiu cu scoala, posibilitatea organizarii programului Scoala dupa scoala, fotografii ale spatiului in care se desfasoara activitatea la clasa pregatitoare.

Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti, in conformitate cu prevederile din Metodologia de  inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin.

Afisarea unitatilor/institutiilor in care se realizeaza evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti, in conformitate cu prevederile din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018 prevazuta in anexa nr. 2 la ordin.

Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a criteriilor specific de departajare elaborate de unitatile de invatamant, in urma consultarii cadrelor didactice si a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al paintilor –  avizate, din punctul de vedere al legalitatii, de catre consilierul juridic si aprobate in consiliul de administrati al unitatii de invatamant.

Anuntare, prin afisare la sediul unitatii de invatament, a listei documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor specific de departajare.

23.02 – 02.03.2017 – Organizarea, in fiecare unitate de invatamant in care se desfasoara activitate specifica clasei pregatitoare, a unei “Zile a portilor deschise “, zi in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceasta activitate.

Organizarea, in unitatile de invatament prescolar, a intalnirilor pentru informarea si consilierea parintilor copiilor din gradinita care vor fi cuprinsi, in anul scolar 2017-2018, in invatamantul primar.

22.02 – 14.03.2017 – Realizarea evaluarii nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor pentru care Metodologia de  inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin, prevede aceasta evaluare.

22.02 – 15.03.2017 – Comunicarea rezultatului evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului, in scris, parintelui care a  solicitat evaluarea.

PRIMA ETAPA DE INSCRIERE IN CLASA PREGATITOARE

27.02 – 16.03.2017 – Completarea de catre parinti, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, a  cererilor-tip de inscriere. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respective 9,00-13,00 (sambata).

Depunerea si validarea cererilor-tip de inscriere de catre parintii care solicita inscrierea copiilor la scoala speciala.

17.03.2017 – Procesarea, de catre comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia nationala) , a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere.

18 – 21.03.2017 – Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, a cererilor parintilor care solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scola de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivrlul comisiei de inscriere din unitatile  de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a  listei candidatilor admisi in aceasta faza.

Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor-tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.

22.03.2017 – Procesarea de catre Comisia nationala a ceerilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatii informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta unitate de  invatamant decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie.

22 – 23.03.2017 – Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar si al unitatilor de invatamant a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa.

A DOUA ETAPA DE INSCRIERE IN CLASA PREGATITOARE

23.03.2017 – Comunicarea, prin  afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specific de  repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul scolar.

Informarea Ministerului Educatiei Nationale de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, cu privire la procedura specifica de repartizare a  copiilor pe locuile disponibile, in etapa a doua.

24 – 30.03.2017 – Depunerea  cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa.

Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.

31.03 – 05.04.2017 – Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, a  cererilor-tip de inscriere depuse de parinti, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile.

Completarea, in aplicata informatica, a datelor din cererile – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta etapa.

06.04.2017 – Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.

07 – 13.04.2017 – Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.

Solutionarea de catre inspectoratul scolar a oricarei alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul educational al copilului.